czy polska jest republika

czy polska jest republika
Odpowiedź

polska nie jest republiką

Polska jest repbulika, bo republika z laciny to rzeczpospolita

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Polska jest monarchią czy republiką ?

Polska jest monarchią czy republiką ?...

Podstawy przedsiębiorczości

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd

1. NATO
North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyng...

Politologia

Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie


Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie


Jak wygląda nasza współpraca z sąsiadem za Odry, patrząc na głębokie przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po zakończeniu hegemonii Związku Radziecki...

Historia

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej na tle problemów europejskich i światowych.

Druga wojna światowa została w pamięci ludzi jako najgorsze wydarzenie, wielki ból, płacz, strach i nienawiść. Była najokrutniejszym konfliktem zbrojnym w ...

Wiedza o społeczeństwie

Rola organizacji międzynarodowych.Do których org należy Polska?Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?

Rola organizacji międzynarodowych. Do których organizacji międzynarodowych należy Polska? Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?

Organizacją międzynarodową nazywamy organizację zrzeszającą państwa albo inne osoby...

Geografia

Materialy dotyczace państw Europy Srodkowej, Polska+Saseidzi, rys historyczny, warunki naturalne, zabytki.

Sąsiedzi Polski


Niemcy

Pełna nazwa państwa Republika Federalna Niemiec (D)Bundesrepublik Deutschland
Stolica Berlin
Powierzchnia 357 tys. km2
Ludność 82,1 mln (1997)
Gęstość zaludnienia 230 osób/km2<...