Proszę o przetłumaczenie zdania.   Dzięki rozwojowi technologi i elektronice, możemy zostając w domu załatwić wiele spraw, na przykład uzyskać kretyt, zrobić zakupy, pozrozmawiać z przyjacielem i wyszukać różne informacjie, aby poszerzać wiadomości

Proszę o przetłumaczenie zdania.   Dzięki rozwojowi technologi i elektronice, możemy zostając w domu załatwić wiele spraw, na przykład uzyskać kretyt, zrobić zakupy, pozrozmawiać z przyjacielem i wyszukać różne informacjie, aby poszerzać wiadomości
Odpowiedź

With the development of technology and electronics, becoming at home we can settle many issues, for example, get a loan, go shopping, talk with a friend and look up different information, to expand

Dodaj swoją odpowiedź