Na podstawie informacji z różnych żródeł wyjaśnij jakie produkty wybuchu wezuwiusza w 79r. n.e zasypały pompeje, pozwalając współcześnie dotrzeć do dobrze zachowanych fragmentów budowli.   /Geografia ,,Odkrywamy świat' zadanie 5 str.70

Na podstawie informacji z różnych żródeł wyjaśnij jakie produkty wybuchu wezuwiusza w 79r. n.e zasypały pompeje, pozwalając współcześnie dotrzeć do dobrze zachowanych fragmentów budowli.   /Geografia ,,Odkrywamy świat' zadanie 5 str.70
Odpowiedź

wybuchaj tam naprzykald : wapien,plankton  i rozne takie

Dodaj swoją odpowiedź