czynniki decydujące o rozwoju:energetyki cieplnej,hydroenergetyki,energetyki jądrowej,energetyki geotermalnej.

czynniki decydujące o rozwoju:energetyki cieplnej,hydroenergetyki,energetyki jądrowej,energetyki geotermalnej.
Odpowiedź

energetyki cieplnej - wprowadzenie unowocześnień w e lektrowniach węglowych, duża ilośc substancji mogących byc paliwem, stosunkowo niski koszt, bliskośc wody,  dostęp do paliwa, bliskośc rynku zbytu hydroenergetyki - wysoki spadek rzek, szybki nurt rzek, zamożnośc krajów budujących tą infrastrukturę energetyki jądrowej - bezpieczeństwo, zamożnośc krajów, duża wydajnośc, niska i stabilna cena, troska o środowisko energetyki geotermalnej - zasoby występujące w każdym miejscu na ziemi, ukształtowanie terenu, koniecznośc renowacji, zamożnośc krajów

Dodaj swoją odpowiedź