Wymień organizmy, które pełnią w zbiorniku wodnym funkcje: -producentow -konsumentów -deducentów

Wymień organizmy, które pełnią w zbiorniku wodnym funkcje: -producentow -konsumentów -deducentów
Odpowiedź

producent-rośliny,np.glony konsument-zwierzeta i człowiek np.śledź   deducent-nie wiem co to?   Tak mówiła pani od przyrody chyba dobrze

Dodaj swoją odpowiedź