Notatka na temat pieśni J.Kochanowskiego pt."Pieśń świętojańska o sobótce"

W utworze ważną role odgrywa natura.Ziemia daje ludziom dostatek.Ludzie korzystają z darów przyrody np.łowią ryby.Według wiersza przyroda jest piękna i przyjemna.Mówi o tym cytat "A rozliczni ptacy wkoło odzywają się wesoło". W obrazie natury autor nawiązał do antyku.Świadczy o tym cytat "A faunowie skaczą leśni". Kochanowski pokazuje przyrodę jako zharmonizowaną i różnorodną występującą jako łąki,lasy , pola i morza.Pieśń pisarza ukazuje wzorzec człowieka jako osobę zajmującą się rolnictwem, a także umiejącą się bawić.Żony rolników , powinny zajmować się gospodarstwem i domem. Życie ludzi w wierszu przedstawiono jako proste,wygodne i dostatne.Młodzi ludzie biorą przykład ze swoich starszych opiekunów.W wierszu pokazana jest harmonia człowieka z naturą.Powinno się równoważyć ilość pracy i odpoczynku.Młodzi powinni szanować osoby starsze . W życiu według podmiotu lirycznego ważne są takie wartości jak: pobożność,uczciwość i rodzina.Ludzie powinni żyć w dostatku ,ale nie powinni dożyć fortuny.Poeta mówi ,że życie jest przyjemne i piękne.

Dodaj swoją odpowiedź