wzory alkoholi i kwasów od 1-10 wartośćiowości węgla. bardzo proszę o pomoc ;)!

wzory alkoholi i kwasów od 1-10 wartośćiowości węgla. bardzo proszę o pomoc ;)!
Odpowiedź

Alkohole: metanol: CH3-OH, etanol: C2H5-OH, Propyl: C3H7-OH, Butanol: C4H9-OH, Pentanol: C5H11-OH, Heksanol: C6H13-OH, Heptanol: C7H15-OH, Oktanol: C8H17-OH, Nonanol: C9H19-OH, Dekanol: C10H21-OH.

Dodaj swoją odpowiedź