1Wyjaśni na czym polega higroskopijna właściwość wodorotlenku sodu. 2.Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu NaOH potrzeba do sporządzenia 80g 2- procentowego roztworu zasady. 

1Wyjaśni na czym polega higroskopijna właściwość wodorotlenku sodu. 2.Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu NaOH potrzeba do sporządzenia 80g 2- procentowego roztworu zasady. 
Odpowiedź

1. Ta właściwość polega na tym że NaOH bardzo dobrze pochłania wilgoć. Jeżeli zostawili byśmy NaOH na powietrzu szybko pochłonął by wilgoć i kulki NaOH zbiły by się w kupkę. 2. Ms = Cp*Mr/100%    Ms = 2%*80g/100%= 1,6g   Odp : Potrzeba 1,6g NaOH   Licze na naj ; ) 

Dodaj swoją odpowiedź