PILNE !!!    Wiązanie jonowe wodorotlenku sodu .  Proszę o pomoc

    PILNE !!!    Wiązanie jonowe wodorotlenku sodu .  Proszę o pomoc
Odpowiedź

NaOH   Na O H <--- Przy O narysuj 3 kreski, przy Na i H narysuj 1 kropeczkę po stronie O i zaznacz, że O zabiera te elektrony od Na i O. Później przy H i Na napisz +, przy O będą 4 kreski i -. I to w nawiasie kwadratowym zamknij.

Dodaj swoją odpowiedź