1. Ile wynosi : -Masa dwóch moli wodoru -Masa trzech moli żelaza -Masa dziesięciu moli glinu -Masa molowa CH3COOH -Masa molowa Mg(OH)2 -Masa molowa NH3 -Masa molowa CaCl2 -Masa molowa Ni(NO3)2 -Masa molowa CuCO3 -Masa molowa Fe(NO3)2 Pomóżcie .;)

1. Ile wynosi : -Masa dwóch moli wodoru -Masa trzech moli żelaza -Masa dziesięciu moli glinu -Masa molowa CH3COOH -Masa molowa Mg(OH)2 -Masa molowa NH3 -Masa molowa CaCl2 -Masa molowa Ni(NO3)2 -Masa molowa CuCO3 -Masa molowa Fe(NO3)2 Pomóżcie .;)
Odpowiedź

Masa dwóch moli wodoru - 2x1g = 2g Masa trzech moli żelaza - 3x56g = 168g Masa dziesięciu moli glinu - 10x27g = 270g Masa molowa CH3COOH - 60g/mol Masa molowa Mg(OH)2 - 58g/mol Masa molowa NH3 - 17g/mol Masa molowa CaCl2 - 111g/mol Masa molowa Ni(NO3)2 - 183g/mol Masa molowa CuCO3 - 123g/mol Masa molowa Fe(NO3)2 - 176g/mol

Dodaj swoją odpowiedź