POTRZEBNE NA DZIŚ! Wyraź to przyśpieszenie samochodu w [latex]frac{m}{s^{2}}[/latex] : 1. 5s do 100  2. 2s do 100 3.3s do 100 

POTRZEBNE NA DZIŚ! Wyraź to przyśpieszenie samochodu w [latex]frac{m}{s^{2}}[/latex] : 1. 5s do 100  2. 2s do 100 3.3s do 100 
Odpowiedź

[latex]a = frac{v - v_0}{t}[/latex]   prędkość początkowa w kązdym tym przypadku wynosi 0, więc możemy urościć ten wzór:   [latex]a = frac{v}{t}[/latex]   [latex]100 frac{km}{h} approx 277,78 frac{m}{s}[/latex]   1. jeśli prędkość jest podama w m/s, to [latex]a = frac{100 frac{m}{s}}{5s} = 20 frac{m}{s^2}[/latex]   jeśli w km/h to  [latex]a = frac{27,78 frac{m}{s}}{5s} = 5,556 frac{m}{s^2}[/latex]   2. m/s   [latex]a = frac{100 frac{m}{s}}{2s} = 50 frac{m}{s^2}[/latex]   km/h   [latex]a = frac{27,78 frac{m}{s}}{2s} = 13,89 frac{m}{s^2}[/latex]   3. m/s [latex]a = frac{100 frac{m}{s}}{3s} = 33frac{1}{3} frac{m}{s^2}[/latex]   km/h   [latex]a = frac{27,78 frac{m}{s}}{3s} = 9,26 frac{m}{s^2}[/latex]  

Dodaj swoją odpowiedź