Ogrzewano 36g tlenku srebra1 po zakończeniu reakcji masa stałego produktu wynosiła 33g. Czy reakcja przebiegła zgodnie ??     Prosze szybciutko :D  

Ogrzewano 36g tlenku srebra1 po zakończeniu reakcji masa stałego produktu wynosiła 33g. Czy reakcja przebiegła zgodnie ??     Prosze szybciutko :D  
Odpowiedź

Reakcja nie przebiegła zgodnie ponieważ przeczy ona prawu zachowania masy,które mówi ,iż masa substratów musi równać sie masie produktów

Dodaj swoją odpowiedź