chodzi o nazwanie ileś tam bromo, chloro, luoro, metylo, etylo i tak dalej ;]

chodzi o nazwanie ileś tam bromo, chloro, luoro, metylo, etylo i tak dalej ;]
Odpowiedź

3,3-di bromo 6,6-di chloro 5-etylo 2,2-di fluoro 3,7,7- tri metylo oktan

Dodaj swoją odpowiedź