Ruszając ze stacji pociąg uzyskał prędkość równo 57,6km/h drodze 640m. Zakładając że ruch pociągu był jednostajnie przyspieszony oblicz jego przyspieszenie oraz czas, w którym uzyskał tę prędkość.

Ruszając ze stacji pociąg uzyskał prędkość równo 57,6km/h drodze 640m. Zakładając że ruch pociągu był jednostajnie przyspieszony oblicz jego przyspieszenie oraz czas, w którym uzyskał tę prędkość.
Odpowiedź

Dane: V = 57,6km/h = [latex]frac{57600m}{3600s} = 16m/s[/latex] S = 640m   Szukane: a t   Rozwiązanie: a*t = 16 at²/2 = 640 |*2   at = 16 at² = 1280   at = 16 16*t = 1280 |:16   at = 16 t = 80   a*80 = 16 |:80 t = 80   a = 0,2 [m/s²] t = 80 [s]

Dodaj swoją odpowiedź