Malarz o masie 50 kg wszedł na drabinę z puszką farby o masie 2 kg . Wykonując pracę 1500 J . Na jaką  wysokość wszedł malarz ?  

Malarz o masie 50 kg wszedł na drabinę z puszką farby o masie 2 kg . Wykonując pracę 1500 J . Na jaką  wysokość wszedł malarz ?  
Odpowiedź

W=1500J W=F*S S=W:F F=m*a F=52kg*10N:kg F=520N S=1500:520 S=[latex]2frac{23}{26}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź