potrzebuje referat na temat przestrzen miedzygalaktyczna

potrzebuje referat na temat przestrzen miedzygalaktyczna
Odpowiedź

Materia międzygalaktyczna to materia wypełniająca przestrzeń międzygalaktyczną, czyli przestrzeń pomiędzy galaktykami. Materia ta to przede wszystkim ośrodek międzygalaktyczny, czyli materia barionowa w formie rozrzedzonej. Materia ta ma bardzo małą gęstość, jest prawie doskonałą próżnią. Ocenia się, że występuje tam zaledwie jeden atom na metr sześcienny. Poza granicami galaktyk spotkać można także nieliczne gwiazdy, które powstały wewnątrz galaktyk, ale zostały z nich wyrzucone w wyniku oddziaływań grawitacyjnych. Obecnie astronomowie przypuszczają, iż w przestrzeni międzygalaktycznej występuje tzw. ciemna materia, której jednak nie można bezpośrednio dostrzec, ale która oddziałuje grawitacyjnie i ma wpływ na tempo ekspansji Wszechświata oraz formowanie się struktury we Wszechświecie. Występowanie ciemnej materii ma wielkie znaczenie w wielu rozważaniach kosmologicznych.

Dodaj swoją odpowiedź