1. Omów właściwości chemiczne alkenów na podstawie etenu.  

1. Omów właściwości chemiczne alkenów na podstawie etenu.  
Odpowiedź

chemiczne:bezbarwny,ma charakterystyczny zapach, lotny, palny, ulega spalaniu (całkowitemu, półspalaniu i niecałkowitemu) Charakterystyczna dla neigo jest reakcja addycji. Odbarwia wodę bromową w normalnych warunkach, niesymetrzyne alkeny przyłączają chlorowodór.

Dodaj swoją odpowiedź