Odpowiedzi do sprawdzianu z Chemi wewnętrzna budowa materi pierwsze zadanie brzmi 1.Pojęcie proton i elektron.   Jest to pierwsza gimnazjum  z góry dzekij

Odpowiedzi do sprawdzianu z Chemi wewnętrzna budowa materi pierwsze zadanie brzmi 1.Pojęcie proton i elektron.   Jest to pierwsza gimnazjum  z góry dzekij
Odpowiedź

Proton - cząstka elementarna o ładunku dodatnim znajdująca się w jądrze atomu Elektron - cząstka elementarna o ładunku ujemnym znajdująca się na powłokach elektronowych dookoła jądra atomu

-proton- czastka elementarna o dodatnim ładunku  elektrycznym w jadrze atomowym -elektron-czastka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznego na powłoce atomowej

Dodaj swoją odpowiedź