Do naczynia o wewnętrznym przekroju 20 cm2 nalano wody do wysokości 0,5 m. Oblicz wartość siły parcia wody na dno naczynia.

Do naczynia o wewnętrznym przekroju 20 cm2 nalano wody do wysokości 0,5 m. Oblicz wartość siły parcia wody na dno naczynia.
Odpowiedź

p=d*h*g ciśnienie hydrostatyczne=gęstość*wysokość*przyśpieszenie ziemskie   (d)gęstość wody- 1000kg/m³ (h)wysokość słupa wody-0,5m (g)przyśpieszenie ziemskie- 10N/kg   p=1000kg/m³*0,5m*10N/kg p=5000N/m²=5000Pa   Odp.: Siła parcia wody na dno naczynia to 5000Pa

Dodaj swoją odpowiedź