Aluminiową kulkę o objętoci 10 cm3 zanurzono w wodzie. Wiedząc, że: gęstość wody wynosi około  kgm3o 1000 , gęstość aluminium 2800kgm3 , a wartoæ przyspieszenia ziemskiego 10kg , oblicz wartość siły wyporu działającej na kulkę

Aluminiową kulkę o objętoci 10 cm3 zanurzono w wodzie. Wiedząc, że: gęstość wody wynosi około  kgm3o 1000 , gęstość aluminium 2800kgm3 , a wartoæ przyspieszenia ziemskiego 10kg , oblicz wartość siły wyporu działającej na kulkę
Odpowiedź

dk-gęstość kulki dw-gęstość wody Q=dk*g*V Q=2800kg/m3*0,01m3*10m/s2=280N Fw=dw*g*V Fw=1000kg/m3*0,01m3*10m/s2=100N Fwypadkowa=280-100=180N (ale zwrot w dół czyli kulka opada) odp.Siła wyporu działająca na kulkę jest równa 100N, ale siła wypadkowa 180N.

Dodaj swoją odpowiedź