POMOCY.. ! ;(   1.Podaj wzór summaryczny , struktualny , półstruktualny OKTENU > C₈H₁₆       2.Oblicz ile gramów pary wodnej wydzieli się podczas półspalania 1,24 kg NONYNU > C₉H₁₆ .     poomoocy.. ! Daaje naj naj naj ..! ; )

POMOCY.. ! ;(   1.Podaj wzór summaryczny , struktualny , półstruktualny OKTENU > C₈H₁₆       2.Oblicz ile gramów pary wodnej wydzieli się podczas półspalania 1,24 kg NONYNU > C₉H₁₆ .     poomoocy.. ! Daaje naj naj naj ..! ; )
Odpowiedź

1. OKTEN C8H16     ...h.h.h.h.h.h.h.h. h-C=C-C-C-C-C-C-C-h ........h..h.h.h.h.h.   CH2=CH-(CH2)5-CH3      

Dodaj swoją odpowiedź