1. Uczeń odważył 25 g cukru ,odmierzył 125 g wody i z tych składników sporządził roztwór. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu . 2.Oblicz ile gramów cukru należy rozpuścić w wodzie ,aby otrzymać 200 g roztworu o stężeniu 3% . BARDZO PROSZĘ O POMOC !  

1. Uczeń odważył 25 g cukru ,odmierzył 125 g wody i z tych składników sporządził roztwór. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu . 2.Oblicz ile gramów cukru należy rozpuścić w wodzie ,aby otrzymać 200 g roztworu o stężeniu 3% . BARDZO PROSZĘ O POMOC !  
Odpowiedź

Zad 1) Rozwiązanie: Cp = ms/mr * 100% ms - masa substancji = 25g mr = ms+mw = 25g + 125g = 150g Cp = 25/150 * 100% Cp= 16,67% Zad 2) Dane: mr=200g Cp= 3% Szukane ms=? Rozwiązanie: ms = Cp * mr/100 % ms = 3% * 200g/100% ms = 6g

1. 25 + 125 = 150 = mr   ms=25g Cp= ms/mr * 100% Cp= 25/150 * 100% Cp= 16,7%   2.   3%=x/200 * 100%   3%= x/2% 3=x/2 x=6   odp. 6 gr

Dodaj swoją odpowiedź