Oderwany od skały kamień spada z wyokości 20m.Oblicz prędkość z jaką kamień uderza w ziemię. a)30m/s b) 10m/s c) 20m/s d) 40m/s Proszę o uzasadnienie. 

Oderwany od skały kamień spada z wyokości 20m.Oblicz prędkość z jaką kamień uderza w ziemię. a)30m/s b) 10m/s c) 20m/s d) 40m/s Proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź

dane: h = 20 m g = 10 m/s2 szukane: v = ?   Ep = Ek mgh = 1/2 *mv2  /:m 1/2 *v^2 = gh   I*2 v^2 = 2gh v = V(2gh) = V(2 *10m/s2 *20m) = V400 [m/s] v = 20 m/s  ========== Odp. C) 20 m/s

Dodaj swoją odpowiedź