Teoretyczne i praktyczne możliwości zbudowania elektrowni termojądrowej na ziemi. - REFERAT

Teoretyczne i praktyczne możliwości zbudowania elektrowni termojądrowej na ziemi. - REFERAT
Odpowiedź

  Ogólna zasada działania elektrowni atomowej (na przykładzie obieguPWR): W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik roboczy (najczęściej wodę pod wysokim ciśnieniem w tak zwanym obiegu pierwotnym – Rekaktory PWR  iWWER). Czynnik przepływa dowytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu, a następnie powraca do reaktora. Para wodna (para mokra, która jest osuszana przed dojściem do turbiny – cząsteczki wody w parze mokrej, pod wysokim ciśnieniem, zniszczyłyby turbinę, więc para mokra przechodzi najpierw z wytwornicy pary przez systemy osuszające, zanim trafi do turbiny) napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem. Separacja obiegów zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku pary z turbiny.

Dodaj swoją odpowiedź