Bardzo pilne!!  Oblicz, objętość 2,5 - molowego roztworu KOH potzrzebną do zobojętnienia 150cm3  20%-ego roztworu H2SO4 o gęstości 1,22g/cm3

Bardzo pilne!!  Oblicz, objętość 2,5 - molowego roztworu KOH potzrzebną do zobojętnienia 150cm3  20%-ego roztworu H2SO4 o gęstości 1,22g/cm3
Odpowiedź

2KOH+H2SO4------>K2SO4 + 2H2O 150*1,22=183g 183*20%=36,6g   ---- tyle jest kwasu H2SO4 w 20% roztworze. 112g------98g x-------36,6g x=41,83g  --- tyle gram KOH potrzeba do zobojętnienia. 41,83g/56g=0,75 mola 2,5M ----- 1dm3 0,75M------x x=0,3dm3 = 300cm3 ODP: Bedziemy potrzebowali 300cm3 KOH.

Dodaj swoją odpowiedź