w wyniku reakcji chemicznej 27g glinu z tlenem powstało 51g tlemku glinu.Oblicz ile gramów tlenu wzięło udział w reakcji chemicznej   potrzebne na dzisiaj

w wyniku reakcji chemicznej 27g glinu z tlenem powstało 51g tlemku glinu.Oblicz ile gramów tlenu wzięło udział w reakcji chemicznej   potrzebne na dzisiaj
Odpowiedź

4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3 M Al= 27 M O2 = 32 108g Al - 96g O2 27g Al  - x x=24g O2 W reakcji wzięło udział 24g tlenu.

Dodaj swoją odpowiedź