Pierwsze i drugie prawo Faradaya   Zad. Obliczyć masę miedzi wydzielonej na katodzie platynowej podczas elektrolizy wodnego roztworu CuSO4 prądem o natężeniu I=3A w czasie t-30 minut.

Pierwsze i drugie prawo Faradaya   Zad. Obliczyć masę miedzi wydzielonej na katodzie platynowej podczas elektrolizy wodnego roztworu CuSO4 prądem o natężeniu I=3A w czasie t-30 minut.
Odpowiedź

K: Cu2(+) + 2e---->Cu   I=3A t=30min=1800s M=64g F=96500C z=2 m=? m=M*I*t/z*F m=64*3*1800/2*96500 m=345600/193000 m = 1,79g Cu

Dodaj swoją odpowiedź