organizacje międzynarodowe do których należy polska

organizacje międzynarodowe do których należy polska
Odpowiedź

1) NATO 2) ONZ 3) Unia Europejska 4) Rada Europy 5) Inicjatywa środkowoeuropejska 6) Grupa wszehradzka 7) Północnoatlantycka rada współpracy 8) Rada państw morza Bałtyckiego 9) Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju 10) Czerwony krzyż

Polska należy do takich organizacji międzynarodowych jak:ONZ,NATO,Unia Europejska,Rada Europy,Inicjatywa Srodkowoeuropejska,Północnoatlantycka Rada Współpracy,Rada Państw Morza Bałtyckiego,Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Organizacje gospodarcze, do których należy Polska

Organizacje gospodarcze, do których należy Polska

Polska to kraj, który wciąż się rozwija. Jak wiadomo aby uzyskać maksymalne tępo rozwoju gospodarki nie powinno się „działać” samemu. Dlatego Polska należy do różnorakich ...

Ekonomia

Organizacje międzynarodowe

Spis treści
Wstęp 3
Rozdział I
Teoria międzynarodowej organizacji 5
1.1. Pojecie, funcje i podział międzynarodowych organizacji. 5
1.2. Charakterystyka międzynarodowej instytucji finansowej 9
Rozdział II
Między...

Wiedza o społeczeństwie

Rola organizacji międzynarodowych.Do których org należy Polska?Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?

Rola organizacji międzynarodowych. Do których organizacji międzynarodowych należy Polska? Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?

Organizacją międzynarodową nazywamy organizację zrzeszającą państwa albo inne osoby...

Wiedza o społeczeństwie

Organizacje międzynarodowe

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
DZIAŁAJĄCE POD PATRONATEM
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

FUNDUSZ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ POMOCY DZIECIOM UNICEF powołano do istnienia w dniu 11 grudnia 1946 roku, jak...

Podstawy przedsiębiorczości

Polska w organizacjach międzynarodowych

Monika Halątka kl.IVd

1. NATO
North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyng...

Geografia

Organizacje międzynarodowe

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies. Najbardziej powszechna i uniwersalna międzynarodowa organizacja, powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczon...