G.Boccaccio   Dekameron (nowel Sokół) - cechy noweli , sokol teoria   Proszę o Pomoc 

G.Boccaccio   Dekameron (nowel Sokół) - cechy noweli , sokol teoria   Proszę o Pomoc 
Odpowiedź

Nowela - krótki utwór epicki, który charakteryzuje zwięzłość kompozycji( wyraźny punkt kulminacyjny, finał, puenta), ograniczenie liczby postaci, wprowadzenie tylko jednego wątku, skupienie na jednym problemie i jeden punkt widzenia. Utwory nowelistyczne opierają się zwykle na jakimś ośrodkowym chwycie kompozycyjnym( kontrast motywów, niespodziewane odwrócenie sytuacji wyjściowej itp.), któremu zawdzięczają dynamikę i spójnosć( tzw. chwyt sokoła). Teoria Sokoła - sformuowana przez niemieckiego pisarza, mistrza noweli Paula Heysego koncepcja dobrze skomponowanej noweli, opartej na wyraźnie zarysowanym motywie. Teoria ta została oparta na anlizie noweli Sokół Boccacciego i stąd nazwa.Motyw w noweli z sokołem powraca we wszystkich najważniejszych fabularnie momentach w utworze.

Dodaj swoją odpowiedź