Duża notatka, można powiedzieć referat. Na temat: Słowianie i Węgrzy Ma ona być w większości na podstawie tematu "Słowianie i Węgrzy" ze 178-181 str. w podr.Śladami przeszłości Nowej ery

Duża notatka, można powiedzieć referat. Na temat: Słowianie i Węgrzy Ma ona być w większości na podstawie tematu "Słowianie i Węgrzy" ze 178-181 str. w podr.Śladami przeszłości Nowej ery
Odpowiedź

1.Opisz posąg Światowida ze Zbrucza. Posąg Światowida ze Zbrucza osiąga prawie 2,6m wysokości, 30cm szerokości i waży prawie pół tony. Wizerunek Boga znajdował się w górnej części. Świat ludzi znajduje się w środkowej części. Obraz zaświatów zamieszkiwanych przez zmarłych przedstawiono w dolnej części. Rzeźba wykonana z wapnia pod koniec IXw.. Moim zdaniem posąg mów o dawnych zwyczajach Ukrainy. 2.Co można powiedzieć o wizerunkach religijnych plemion słowiańskich.? Słowianie wierzyli w grzmoty, burze i inne warunki pogodowe, ale ich największym bóstwem był Światowid ze Zbrucza. 3. Zad2/179 Przygotowania do wyprawy: -rozkaz, by filozof poszedł na słowiańszczyznę. -Cyryl bierze ze sobą swojego brata Metodego -Rozkaz Cesarz, aby Metod nauczał ich z Cyrylem.  

Dodaj swoją odpowiedź