Skutki wojny domowej w Angli w XVII w. DAM NAJ !

Skutki wojny domowej w Angli w XVII w. DAM NAJ !
Odpowiedź

Skutki wojny domowej w Anglii: -smierć Karola I -wprowadzenie republiki -1653 rok rozpędzenie parlamentu -1689 r ustawa o prawach -parlament najwyzszym organem wladzy -Anglia stała się monarchią parlamentarną  - 

-obalenie monarchii absolutnej Stuartów -wzrost znaczenia parlamentu -zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju -reforma armii angielskiej -ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament -ekspansja angielska na terenie Szkocji i Irlandii -uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty.

Dodaj swoją odpowiedź