Mam napisac o  drugim rozłamie kościola chrześcijańskiego prosze to jest bardzo wazne to decyduje o mojej ocenie na koniec roku prosze będe wdzieczna ;****** Drugi rozlam co to było dlaczego to było kto do tego doprowadził itp.

Mam napisac o  drugim rozłamie kościola chrześcijańskiego prosze to jest bardzo wazne to decyduje o mojej ocenie na koniec roku prosze będe wdzieczna ;****** Drugi rozlam co to było dlaczego to było kto do tego doprowadził itp.
Odpowiedź

Drugi rozłam Koścoła Chrześcijańskiego nastąpił w pierwsze połowie XVI w., nazywany jest również reformacją i rozłamem w Kościele Zachodnim( Łacińskim). Przyczyny wynikały  z zachowania organizacji kościelnej. Szerzyła się tam rozpusta, tolerowanie niemoralnego postępowania dostojników kościelnych. Wysocy dostojnicy kościelni tacy jak biskupi obejmowali urzędy państwowe, papież interesował sie tylko polityką wewnętrzną i potęga Państwa Kościelnego. Kościół stał sie wielkim włascicielem ziemskim i wyzyskiwaczem żądnym pieniedzy. Ksieża nagminnie dopuszczali się nepotyzmu i symonii.Nepotyzm to popieranie bliskich osób przy obejmowaniu dobrych stanowisk, a symonia to kupczenie odpustami( czyli zapłać, a twoje grzechy będa odpuszczone). W 1517 r. zakonnik Marcin Luter ogłosił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, w których sprzeciwił się sprzedaży odpustów i innym nadużyciom w Kościele. Zwykły mnich zakwestionował  praktyki papieża.Luter zyskał poparcie publiczne i tworzył nastepne prace domagając się reformy Kościoła. Na sejmie w Spirze w 1529 r. zwolennicy Lutra ogłosili uroczysty protest przeciw uchwałom ograniczającym ich prawa, ponieważ wcześniej potępil ich papież Leon X. Od tej chwili zaczeto ich nazywac protestantami. Od nazwiska lutra powstala nazwa nurtu reformacji - luteranizm, potem dołaczyły inne nurty tj. kalwinizm, anglikanizm. Od tamtej pory Kościół podzielił sie na:  - katolików - protestantów( luteranie, anglikanie, kalwiniści, których zwano w zależności od kraju: hugenotami, purytanami, prezbiterianami). Ten rozłam w Kościele trwa do dzisiaj.

Dodaj swoją odpowiedź