Napisz streszczenie Okrągłego Stołu ze strony 173 .Wszystkie 3 punkty :D Prosze pomóżcien:)

Napisz streszczenie Okrągłego Stołu ze strony 173 .Wszystkie 3 punkty :D Prosze pomóżcien:)
Odpowiedź

Przedstawiciele władz komunistycznych i Solidarności , zasiedli do obrad Okrągłego Stołu . Obrady zostały zakończone podpisaniem porozumienia które dawało m.in. zgodę władz na jawną działalność Solidarności oraz przeprowadzenia wyborów osób do sejmu i senatu które miały się odbyć 4 czerwca 1989 r .

Dodaj swoją odpowiedź