oblicz objętość walców  rysunki w załączniku 

oblicz objętość walców  rysunki w załączniku 
Odpowiedź

a) V=πr²h V=π2²*10 V=40π   b) r=3 V=πr²h V=π3²*8 V=72π   c) d²+6²=10² d²=100-36 d²=64 d=8 r=4 V=πr²h V=π4²*6 V=96π

a) H = 10 cm r = 2 cm   V = π * r² * H V = π * 4 * 10 V = 40π cm³   b) H = 8 cm d = 6 cm r = 3 cm   V = π * r² * H V = π * 3² * 8 V = 72π cm³   c) a² + b² = c² 6² + b² = 10² b² = 100 - 36 b² = 64 / √ b = 8   H  = 6 cm d = 8 cm r = 4 cm   V = π * r² * H V = π * 16 * 6 V = 96π cm³

Dodaj swoją odpowiedź