Którtsza przekątna równoległoboku jest prostopadła do jego krótszego boku i ma długość [latex]sqrt{12}[/latex] . Dłuższy bok ma długość 5 cm. Oblicz obwód i pole tego równoległoboku. Twierdzenie Pitagorasa !

Którtsza przekątna równoległoboku jest prostopadła do jego krótszego boku i ma długość [latex]sqrt{12}[/latex] . Dłuższy bok ma długość 5 cm. Oblicz obwód i pole tego równoległoboku. Twierdzenie Pitagorasa !
Odpowiedź

zad krotsza przekatna b=√12 dluzszy bok rownolegloboku x=5cm liczymy krotszy bok a=? z pitagorasa: b²+a²=x² (√12)²+a²=5² a²=25-12 a²=13 a=√13cm obwod  O=2·5cm+2·√13cm=10+2√13cm=10+7,2=17,2cm krotsza przekatna dzieli rownoleglobok na 2 trojkaty prostokatne czyli pole: P=½·2·√13·√12=√156=2√39≈12,48cm²    

Dodaj swoją odpowiedź