zastąp litery liczbami tak aby układy były sprzeczne : a) x + y = 3 b) 2x+5y =6 3x + 3y = C x+ Dy=6

zastąp litery liczbami tak aby układy były sprzeczne : a) x + y = 3 b) 2x+5y =6 3x + 3y = C x+ Dy=6
Odpowiedź

x + y = 3 3x + 3y = C C=3   2x+5y =6  x+ Dy=6 D=5

Dodaj swoją odpowiedź