Zmieszano ze sobą dwie solanki dunastoprocentową i dwudziestoprocentową. Otrzymano 80kg solanki o stężeniu 15 %. Oblicz jaka była masa każdej solanki.

Zmieszano ze sobą dwie solanki dunastoprocentową i dwudziestoprocentową. Otrzymano 80kg solanki o stężeniu 15 %. Oblicz jaka była masa każdej solanki.
Odpowiedź

x+y=80 12x+20y=80*15   -12x-12y=-960 12x+20y=1200   8y=240 y=30[kg] 20% x=50 kg  12%

Dodaj swoją odpowiedź