PILNE NA JUTRO !!!!!   NASZKICUJ WYKERS FUNKICJI I ODCZYTA JEJ ZBIÓR WARTOŚCI a) y= -x² + 5 b) y= 4x² -4x + 1 c) y= -2x² + 4x + 3 d) y= -1/4x²  + x -1 e) y= 2x² - 12x + 18 f) y= -3x² - 2

PILNE NA JUTRO !!!!!   NASZKICUJ WYKERS FUNKICJI I ODCZYTA JEJ ZBIÓR WARTOŚCI a) y= -x² + 5 b) y= 4x² -4x + 1 c) y= -2x² + 4x + 3 d) y= -1/4x²  + x -1 e) y= 2x² - 12x + 18 f) y= -3x² - 2
Odpowiedź

Rozwiązanie w załączniku - duży rozmiar, bo obrazki.

Dodaj swoją odpowiedź