Najważniejsze wydarzenia  z historii Polski najlepiej z maja/ czerwca.   Proszęę o pomoc!!!!  Z góy dziękuję!!!!!!

Najważniejsze wydarzenia  z historii Polski najlepiej z maja/ czerwca.   Proszęę o pomoc!!!!  Z góy dziękuję!!!!!!
Odpowiedź

MAJ - Przewrót majowy 12-15 maja 1926 /zamach stanu zaaranżowany przez marszałka Józefa Piłsudskiego/ - Podpisanie konstytucji 3. maja /uchwalona 3. maja 1791/ - Początek Trzeciego powstania Śląskiego /2. maja 1921/ - Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, podczas insurekcji kościusZkowskiej /1794/ - nieudany zamach na Jana Pawła II  /13. maja 1981/ - upadek powstania w getcie warszawskim /16. maja 1943/ - Jan II Sobieski wybrany na króla polski /21. maja 1674/   CZERWIEC   - bitwa pod Cedynią (Mieszko I zwyciężył wojska Hodona /24. czerwca 972/ - zawarcie Unii Lubelskiej między Polską a Litwą /28. czerwca 1569/ - Ignacy Mościcki wybrany na prezydenta Polski /1. czerwca 1926/

Dodaj swoją odpowiedź