39 czas polowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12 dni. oblicz jaki procent jader ulegnie rozpadowi po 36 dniach.   odp: 87,5% 

39 czas polowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12 dni. oblicz jaki procent jader ulegnie rozpadowi po 36 dniach.   odp: 87,5% 
Odpowiedź

36:12 = 3 masa początkowo - x I rozpad: x/2 = 0,5x II rozpad: 0,5x/2 = 0,25x III rozpad: 0,25x/2 = 0,125x [(x-0,125x)/x]*100% = 0,875x/x*100% = 0,875*100% = 87,5%

12 dni: x / 2 = 1/2x   24 dni: 1/2 x : 2 = 1/4 x   36dni: 1/4 x : 2 = 1/8 x = 0,125x = 12,5%(tyle zostanie)   100%x - 12,5%x = 87,5%x (tyle ulegnie zniszczeniu)  

Dodaj swoją odpowiedź