40 w ciagu 4 godzin uleglo rozpadowi 3/4 poczatkowej liczby jader izotopu promieniotworczego. podaj czas polowicznego ropzadu tego izotopu.   odp: 2 godziny 

40 w ciagu 4 godzin uleglo rozpadowi 3/4 poczatkowej liczby jader izotopu promieniotworczego. podaj czas polowicznego ropzadu tego izotopu.   odp: 2 godziny 
Odpowiedź

t = 4 h N0 - początkowa liczba jąder izotopu Rozpadowi uległo (3/4) N0, zatem pozostało N0 - (3/4) N0 = (1/4)N0 = N(t) Korzystamy  z wzoru N(t ) = N0 *(1/2)^( t/ T) ========================= Po podstawieniu mamy (1/4) N0 = N0 *(1/2) ^(t/T)  / : N0 1/4 = (1/2)^( t/ T) zatem t/T = 2 czyli 4/ T = 2  ---> T = 2 Odp> Czas połowicznego rozpadu tego izotopu jest równy 2 godziny. ============================================================    

Dodaj swoją odpowiedź