Suma dwóch liczb wynosi 72. Jeseli pierwszą liczbę powiększymy o 50% a drugą o 20% to druga okaże się czterokrotnie większa od pierwszej.  prosze o jak najszybsze rozwiązanie :)

Suma dwóch liczb wynosi 72. Jeseli pierwszą liczbę powiększymy o 50% a drugą o 20% to druga okaże się czterokrotnie większa od pierwszej.  prosze o jak najszybsze rozwiązanie :)
Odpowiedź

I liczba - x II liczba - y   x+y = 72 4(x+50%x) = y+20%y   x+y = 72 6x = 1,2y |:1,2   x+y = 72 y = 5x   x+5x = 72 y = 5x   6x = 72 |:6 y = 5x   x = 12 y = 60   [latex]left { {{x+y=72} atop {4(x+50%x) = y+20%y}} ight \[/latex]

1 liczba - x 2 liczba - y   Układ równań: x+y=72 4(x+1,5x)=y+0,2y   Z pierwszego wynika, że   x=72-y   więc: 4[1,5(72-y)]=1,2y 4(108-1,5y)=1,2y -6y-1,2y=-432 -7,2y=432 y=60   x=72-60 x=12    

Dodaj swoją odpowiedź