My daily routines.- Moje codzienne czynności- opis (czas Present Simple)

My daily routines.- Moje codzienne czynności- opis (czas Present Simple)
Odpowiedź

I always get up at 7a.m. School starts at 8a.m. and finishes at 2.30p.m. (wpisz swoje godziny jeżeli są inne) (a.m. to rano, a-  p.m.to po południu) Lunch is at 12.45. We have an 15minuts for lunch.I usually get home from school at about 3p.m., and I have a snack. Then I do my homework and we have dinnerat 7.30. I often watch televivision in the evening. I usually go to bed at ten. Mysle że pomogłam... na pewno bd dobrze bo mam 5 z angielskiego na koniec:)) :P

Dodaj swoją odpowiedź