wymień wszystkich królów polskich 

wymień wszystkich królów polskich 
Odpowiedź

Bolesław Chrobry Mieszko II Bolesław II Śmiały Przymysław II Wacław II Wacław III Władysław I Łokietek Kazimierz III Wielki Ludwik Węgierski Jadwiga Władysław II Jagiełło Władysław III Wrneńczyk Kazimierz IV Jagielończyk Jan Olbracht Aleksander Jagiellończyk Zygmunt I Stary Zygmunt II August Henryk Walezy Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław IV Waza Jan Kazimierz Michał Korybut Wiśniowiescki Jan III Sobieski August II Mocny Stanisław Leszczyński August III Sas Stanisław August Poniatowski

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

wymień wszystkich królów Polskich plis na jutro

wymień wszystkich królów Polskich plis na jutro...

Język angielski

Wymień wszystkich polskich królów plis na jutro

Wymień wszystkich polskich królów plis na jutro...

Edukacja europejska

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.


Kultura (z łac. cultura mentis = "uprawa ziemi") to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedst...

Biologia

Ochrona przyrody

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego?
2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków.
3. Wymień zwierzęta, które już wymarły wskutek działań człowieka.
4. Co to jest Czerwona ...

Biologia

Ochrona przyrody.

1. Czym różni się rolnictwo ekologiczne od tradycyjnego?
2. Wymień przykłady działań, które powodują obecnie wymieranie gatunków.
3. Wymień zwierzęta, które już wymarły wskutek działań człowieka.
4. Co to jest Czerwona ...