Wypisz 5 miejsc zamków  że szlaków Orilch Gniazd...   Klasa IV SP

Wypisz 5 miejsc zamków  że szlaków Orilch Gniazd...   Klasa IV SP
Odpowiedź

Rabsztyn – Ruiny Zamku Rycerskiego w Rabsztynie Bydlin – Ruiny Zamku Rycerskiego w Bydlinie Smoleń – Ruiny Zamku Rycerskiego w Smoleniu Pilica – Ruiny Zamku Rycerskiego w Pilicy ·  Olsztyn (koło Częstochowy) – Ruiny Zamku Królewskiego w Olsztynie

zamek w Będzinie, zamek w Olkuszu wrac z murami i miastem, zamek w Olsztynie, zamek w Żarowcu, zamek w Rabsztynie. :)

Dodaj swoją odpowiedź