Porównanie wizerunków Maryi na podstawie poniższych fragmentów Bogurodzica Lament Świętokrzyski      Daje naj...

  Porównanie wizerunków Maryi na podstawie poniższych fragmentów Bogurodzica Lament Świętokrzyski      Daje naj...
Odpowiedź

WIZERUNEK MARYJI BOGURODZICA - Maryja jako postać wywyższona, wielbiona, wybrana przez Boga - znajdująca się w hierarchii bytów między sacrum (święte) a profanum (ludzkie)  - pośredniczka między ludźmi a Bogiem - obok Chrystusa i Jana Chrzciciela- Orędowniczka   LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI - Maryja jako kobieta, matka przeżywająca cierpienia swojego syna - bezradna wobec braku możliwości ulżenia jego cierpienia - tracąca jedyne dziecko - pełna smutku i żalu z powodu zawiedzionych nadziei z czasu Zwiastowania - współodczuwająca mękę Syna - odczuwająca ból fizyczny i psychiczny   

Dodaj swoją odpowiedź