Kula karabinowa o masie 10g pędząca z szybkością 1000m/s przebiła ścianę i poruszała się dalej z szybkością 500m/s. O ile wzrosła energia wewnętrzna ściany i kuli?

Kula karabinowa o masie 10g pędząca z szybkością 1000m/s przebiła ścianę i poruszała się dalej z szybkością 500m/s. O ile wzrosła energia wewnętrzna ściany i kuli?
Odpowiedź

Ek₁- początkowa energia kinetyczna kuli Ek₂- energia kinetyczna kuli po przebiciu ściany m - masa kuli V₁ - prędkość początkowa kuli V₂ - prędkość kuli po przebiciu deski ΔU - strata/wzrost energii   m=10g= 0,010 kg V₁= 1000 m/s V₂ = 500 m/s   Ek₁= m*V₁²/2 Ek₁= 0.010 * 1000² /2 = 0,010 * 1000000 /2 = 5000 [kg*m²/s² = J] Ek₂ = m*V₂²/2 Ek₂ = 0,010* 500₂ /2 = 0,010 * 250000 /2 = 2500 /2 = 1250 [kg*m²/s² = J] ΔU = Ek₁ - Ek₂ ΔU= 5000-1250= 3750 J = 3,750*10³ J Odp :Energia ściany  wzrosła o 3,750*10³ J i o tyle samo obniża się energia kuli.  

Dodaj swoją odpowiedź