na ile są szesnastki??  

na ile są szesnastki??  
Odpowiedź

w ćwierćnucie mieszcza sie 4 szesnastki

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

cztery szesnastki trwają tyle, ile jedna......... daje naj.

cztery szesnastki trwają tyle, ile jedna......... daje naj....

Muzyka

Cztery szesnastki trwają tyle, ile jedna ...........

Cztery szesnastki trwają tyle, ile jedna ..............

Muzyka

1.Jedna półnuta trwa ,tyle ile cztery........lub dwie....... 2.Jedna ćwierćnuta trwa ,tyle ile dwie ....... 3.dwie ćwierćnuty trwają tle, ile jedna.......... 4.Osiem ósemek trwa,tyle ile jedna........lub dwie.......... 5.Cztery szesnastki trwają , tyl

1.Jedna półnuta trwa ,tyle ile cztery........lub dwie....... 2.Jedna ćwierćnuta trwa ,tyle ile dwie ....... 3.dwie ćwierćnuty trwają tle, ile jedna.......... 4.Osiem ósemek trwa,tyle ile jedna........lub dwie.......... 5.Cztery szesnastk...

Muzyka

Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wartości rytmiczne. jedna półnuta trwa tyle, ile cztery ...... lub dwie ...... jedna ćwierćnuta twa tyle,ile dwie ...... dwie ćwierćnuty trwają tyle, ile jedna ...... osiem ósemek twa tyle, ile jedna ...... lub

Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wartości rytmiczne. jedna półnuta trwa tyle, ile cztery ...... lub dwie ...... jedna ćwierćnuta twa tyle,ile dwie ...... dwie ćwierćnuty trwają tyle, ile jedna ...... osiem ósemek twa tyle, ile je...

Muzyka

Metrorytmika

METRORYTMIKA


I.RYTM MUZYCZNY


DEFINICJA RYTMU MUZYCZNEGO
Rytm(gr. rhythmós= miarowy przebieg) jest czynnikiem regulującym następstwo dźwięków w utworze muzycznym w czasie i organizującym je w pewne określone ug...

Język polski

Temat: Symbolika tańca. Omów na wybranych przykładach literackich, malarskich lub filmowych.

Najstarszym rodzajem tańca jest niewątpliwie taniec rytualny stanowiący element obrzędów i praktyk kultowych. Prawdopodobnie był już znany społeczeństwom żyjącym w okresie paleolitu, co zdają się potwierdzać malowidła ścienne z tego ...