oblicz pole trójkąta ograniczonego osiami współrzędnych  i wykresem funkcji f(x) = 4/7 x - 8.     dam naj   dziekuje.

oblicz pole trójkąta ograniczonego osiami współrzędnych  i wykresem funkcji f(x) = 4/7 x - 8.     dam naj   dziekuje.
Odpowiedź

f(x) = 4/7 x - 8 Najpierw znajdujemy punkty przecięcia funkcji z osiami X i Y. Podstawiamy x=0 f(0)=4/7*0-8=-8 PIerwszy punkt przecięcia ma współrzędne (0,-8) Szukamy drugiego punktu przecięcia podstawiając za f(x)=0 i obliczamy x 0=4/7 x-8 4/7 x=8 x=8*7/4 x=14 Drugi punkt ma współrzędne (14,0)   Pole trójkąta P=1/2*14*8=56

Dodaj swoją odpowiedź