Rozwiąż równianie metodą przeciwnych współczynników:  x-2y=-2 3x-4y=-2     Rozwiąż równianie metodą podstawiania: x+y=3 2x-4y=-2

Rozwiąż równianie metodą przeciwnych współczynników:  x-2y=-2 3x-4y=-2     Rozwiąż równianie metodą podstawiania: x+y=3 2x-4y=-2
Odpowiedź

x-2y=-2 |*(-3) 3x-4y=-2   -3x+6y=6  | 3x-4y=-2   |+ -------------- 2y=4 |:2 x-2y=-2   y=2 x-2*2=-2   y=2 x-4=-2   y=2 x=2     x+y=3 2x-4y=-2   z pierwszego wyliczasz x=-y+3   x=-y+3 2(-y+3)-4y=-2   x=-y+3 -2y+6-4y=-2   x=-y+3 -6y=-8 | :(-6)   x=-y+3 y=8/6   x=-8/6 + 3 [latex]y=1 frac{1}{3} [/latex][latex]x=1 frac{2}{3} [/latex] 

Dodaj swoją odpowiedź